CushiteAFAAN OROMO

FUULEFFANNAA: Yo isin Oromiffaa, kan dubbattan taatan, tajaajiloonni gargaarsa afaanii, kaffaltii malee, isiniif ni jiru. 515-241-2000.