Nepaliनेपाली

सावधान: यदि तपाईं नेपाली बोल्नु हुन्छ भने, तपाईंका लागि नि:शुल्क रूपमा भाषा सहायता सेवाहरू उपलब्ध गराइन्छ । 515-241-2000 मा सम्पर्क गर्नुहोस् ।