TagalogTAGALOG

PAG-UKULAN NG PANSIN: Kung Tagalog ang wikang ginagamit mo, may makukuha kang mga serbisyong tulong sa wika na walang bayad. Makipag-ugnayan sa 515-241-2000.